Loading...
Maandag - Vrijdag 8:30 - 17:00 uur

Menu

Wet op kwaliteitsborging

23 oktober 2017

Al sinds ruim een jaar is de regering bezig met het voorbereiden van een nieuwe wet die het toezicht op kwaliteit in de brede bouwbranche moet verstevigen. Centraal thema hierin is de verschuiving van verantwoordelijkheden van de opdrachtgever naar de aannemer en een nieuw systeem van privaat bouwtoezicht. De inmenging van gemeenten wordt door het vervallen van preventieve toetsing en toezicht tijdens de bouw beperkt (door) tot een minimum.

Tijdens de VKG-bijeenkomst van 3 juli jl. is uitvoerig stilgestaan bij de impact die de invoering van deze nieuwe wet op de branche zou hebben. Naast enkele zorgen met betrekking tot het private toezicht en de praktische uitwerking hiervan tijdens de bouw, was de conclusie dat de nieuwe wet kansen zou kunnen bieden voor VKG-leden om tot een gezamenlijke kwaliteitsgarantie te komen. Iets meer dan een week later, op 11 juli, is de wet in de huidige vorm echter gesneuveld bij de stemming door de leden van de Eerste Kamer; er bleek onvoldoende steun van onder andere het CDA. Het wetsvoorstel is niet volledig van tafel geveegd, maar er zullen serieuze wijzigingen moeten worden aangebracht voordat het voorstel kan worden heroverwogen. De kans is groot dat een herziene versie weer van voor af aan het proces zal moeten doorlopen.

Een van de weinige conclusies uit de stemming was dat een nieuwe wet op de kwaliteitsborging zeker niet voor 1 januari 2019 aan de orde zal zijn. De vraag is zelfs of 2019 haalbaar is en wat het aankomend kabinet wil. 

Voor ons zal op dit vlak tot eind 2018 naar alle waarschijnlijkheid dus niets drastisch veranderen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat we samen met onze klanten proactief willen blijven werken aan een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau en dit ook willen uitdragen. Daarbij hoort vanzelfsprekend dat we alle relevante ontwikkelingen op de voet zullen blijven volgen en hierover met betrokken partijen zullen sparren als hier aanleiding toe is.

Vragen of een afspraak maken?
Ons team helpt u graag.